Het gemaal is gelegen in het buurtschap Blauwe sluis in de voormalige gemeente  Appeltern (nu gemeente West Maas en Waal). Het stoomgemaal  is gebouwd in 1913 na ernstig aandringen door de commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland  jhr. S. van Citters. De commissaris bezocht het door het kwelwater geteisterde gebied op 24 februari 1910.

Ten noorden van Altforst splitste zich De oude Wetering. Een deel van de oude Wetering werd afgetakt richting de Blauwe sluis en werd ook wel de Blauwe Wetering genoemd. Deze werd aangelegd om de oude Wetering te ontlasten maar dat bleek geen succes. Het water was toch eerder geneigd om naar het veel lager gelegen Alphen te stromen. Het sluiscomplex is alleen nog in gebruik als waterinlaat, onder andere voor nachtvorstbestrijding  ten behoeve van de fruitteelt.

Blauwe SluisBlauwe Sluis

 

Het gemaal de Blauwe sluis werd in 1913/14 gebouwd aan het einde van de Blauwe Wetering vlak aan de Maasdijk. De opdrachtgever was het Waterschap voor de gecombineerde Waterlossing der polderdistricten Rijk van Nijmegen en Maas en Waal.  

Het gemaal bestond uit een Smulders installatie en was identiek aan  het Leeuwensche gemaal.
De capaciteit zou  200 m3 per minuut zijn geweest bij een opvoerhoogte van 3.55 m.

 

 Frans van DinterFrans van Dinter

 

 

De eerste machinist was Franciscus  (Frans) van Dinter, geboren te Wamel op 30 november 1869.
Hij was machinist vanaf de nieuwbouw die begon in juli 1913 en bleef tot 1934.

 

 

 

 

 

 Krantenbericht in 1934:

Na gedane arbeid. Aan den heer F. van Dinter alhier, werd wegens het bereiken van den 65-jarige leeftijd, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als machinist aan het Stoomgemaal a/d. Blauwe Sluis. Gedurende bijna een kwart eeuw heeft de heer van Dinter de belangen van het Waterschap op uitstekende wijze gediend.
Zijn superieuren waren steeds vol lof over zijn dienstprestatie, terwijl het stokerspersoneel hem steeds roemde om zijn zacht en tactvol optreden. Moge deze eenvoudige ambtenaar, die vooral om zijn bescheidenheid bij zijn medeburgers steeds zeer gezien was, nog vele jaren van zijn welverdiende rust genieten.

 Johannes van DinterJohannes van Dinter

 

 

 

 

De tweede machinist was Johannes Th. van Dinter, geboren op 30 april 1903 te .....

Hij was machinist van 1935 tot 1 mei 1946.

 

 

 

Johan GreepJohan GreepDaarna (in 1946/47) kwam machinist Johan Greep van gemaal Maasbommel omdat dit gemaal in buiten werking gesteld werd.

 

 Leo GreepLeo Greep

 

 

 

 

 

 

Op de foto hiernaast zien we Leo Greep (zoon van machinist Johan Greep) roeiend op de Blauwe wetering.

Het gebouw is later verbouwd tot dancing de Stoep maar is nu (2010) een bouwval. De installatie werd gesloopt in .....

 

 

 Disco de StoepDisco de Stoep

 

 

 

 

 

 

 Waterinlaat onder disco de StoepWaterinlaat onder disco de Stoep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar Voormalige stoomgemalen in de regio