Het voormalig Leeuwensch stoomgemaal

Gelegen in de buurtschap de Schans te Alphen (nu gemeente West Maas en Waal)

 

Nieuws van de dag - 10 februari 1882

Het nut van stoomgemalen boven watermolens wordt dagelijks meer erkend. De kosten van oprichting worden meer dan vergoed door het voordeel aan eene tijdige verwijdering van het water. Vooral voor de laagst gelègene polders is het eene levensquaestie door stoom de waterloozing te kunnen beheerschen. In het district Maas en Waal bestaan stoomgemalen te Alphen, Dreumel en Wamel. Te Leeuwen zal nu ook een stoomgemaal worden opgericht. Gedep. Staten van Gelderland hebben dezer dagen de daartoe vereischte goedkeuring geschonken.


Nieuws van de Dag- 9 mei 1902

De geërfden van den dorpspolder Puiflijk (Maas-en-Waal) hebben met 66 tegen 28 stemmen
besloten vooralsnog niet met den polder Leeuwen gezamenlijk een stoomgemaal te bouwen, maar te
wachten totdat de nieuwe Maasmond geopend zal zijn,hetgeen verandering in den waterafvoer kan teweegbrengen
Het stoomgemaal is uiteindelijk gebouwd in 1913 na ernstig aandringen door de commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland jhr. S. van Citters die het door kwelwater geteisterde gebied bezocht op 24 febr. 1910. Zie de informatie van de Schans. Door de wetering, die vlak langs de Nieuweweg bij dit gemaal uitkwam, werd water weggepompt uit de polders van Boven - en Beneden Leeuwen, Wamel en een stukje in Puiflijk.

Leeuwensch gemaal uit 1913 (nu Brasserie 't Anker)

 

Terug naar Voormalige stoomgemalen in de regio