Het Rijksche stoomgemaal

Beschrijving:

Het voormalige Rijksche stoomgemaal was gelegen in het buurtschap de Schans in de voormalige gemeente Appeltern (nu gemeente West Maas en Waal).

Rijksch gemaal in 1913 Rijksch gemaal in 1913

Ten noorden van Altforst splitste zich De oude Wetering. Een deel ging naar de Blauwe Sluis. Het deel naar de Schans noemde men de Rijksche Wetering. Het stoomgemaal is uiteindelijk gebouwd in 1913 na ernstig aandringen door de commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland jhr. S. van Citters die het door het kwelwater geteisterde gebied bezocht op 24 febr. 1910. Zie de informatie over de Schans over het ontstaan van de stoomgemalen.

Dit gemaal verzorgde de waterhuishouding van de polders van Druten tot aan het Maas-Waalkanaal, bij elkaar een oppervlakte van ong. 3.500 ha. Deze polders lagen wat hoger dan de polders van Leeuwen en Wamel.


Terug naar Voormalige stoomgemalen in de regio