Beschrijving van de gebouwen

 

Dijkmagazijn AfferdenDijkmagazijn Afferden

Op de lijsten van aanwezige voorraden is sprake van magazijnen en legeringen, zodat is te veronderstellen dat een deel van de huidige dijkmagazijnen voor- lopers hebben gehad.

De thans oudste aanwezige gebouwen zijn gebouwd rond 1840.

De provincie had in 1838 een nieuwe taak gekregen op waterstaatsgebied ingevolge het nieuwe Polder-reglement. De eerste reeks van deze dijkhuisjes zijn van kort na 1840

Deze reeks is gebouwd van een zelfde omvang en architectuur. Naarmate ze ouder zijn, zijn ze meer versierd met nissen en gevarieerd metselwerk.

De later gebouwde exemplaren na 1890 zijn massiever en saaier en eenvoudiger van bouwkunst.

Een beschrijving van de reeks gebouwd rond 1840 die aanwezig is op de dijk bij Alphen, Dreumel en Afferden, zie foto.

Het gebouw bestaat uit een op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen gebouw met verdieping onder een met pannen gedekt zadeldak.

In de beide kopse gevels laaddeuren op begane grond en verdieping, omlijst met gepleisterde platstukken en lijstwerk met halfrond bovenlicht in de topgevels.

Zijgevels met verdiepte velden, waarin ventilatiespleten met hardsteen omlijsting.

Hardstenen dorpels en waterlijsten op verdiepingshoogte.

De latere serie aanwezig in Appeltern en Maasbommel, Nederasselt en Oude Schans Niftrik zijn een- voudiger van architectuur, er zijn enkel verdiepte velden in de gevels.

De serie van rond 1900 aanwezig in Ewijk, Beuningen, Weurt bestaat enkel uit heel sobere bakstenen gebouwen met deuren en ventilatieluiken in de in de kop en zijgevels. Zie fotoDijkmagazijn AppelternDijkmagazijn Appeltern

De dijkhuizen zijn allen voorzien van zadeldaken en gedekt met dakpannen.

De omvang van deze gebouwen is nagenoeg gelijk, ze zijn allen gelegen op de kruin van de dijk waarbij een uitstulping in het dijklichaam is gemaakt voor de bouw van deze gebouwtjes.

Ze tellen allen één verdieping van binnen toegankelijk met een trap.

De balklagen zijn vrij zwaar uitgevoerd vanwege de opslag van het materiaal op de eerste verdieping van deze gebouwen.

De omvang, vorm en indeling van deze dijkhuizen is  ongeveer gelijk.

 

 

 

Terug naar het overzicht dijkmagazijnen