Functie van deze gebouwen na 1970.

 

Het Waterschap Rivierenland te Tiel is in de meeste gevallen eigenaar van deze gebouwen.

Ze zijn na 1960 nauwelijks meer gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gebouwd.

De ontwikkeling van transportmogelijkheden met vrachtwagens, de gebruikte materialen bij noodsituaties ontwikkelt zich met moderne materialen. De fusie van vele kleine waterschappen in dit gebied tot grotere bestuurlijke eenheden met daarbij behorende werven en magazijnen voor opslag maakte deze oude dijkmagazijnen overbodig. Vele tientallen jaren was er nog een onduidelijke opslag van diverse materialen ten behoeve van waterbeheersing in het algemeen.

Ze zijn gelegen op of in het dijklichaam, en aangezien onderdelen van een dijklichaam niet aan particu-lieren kan worden vervreemd vanwege het algemeen belang voor het beheer en onderhoud van een dijklichaam zijn ze door het waterschap verpacht aan diverse partijen.

De meeste van deze gebouwen zijn geplaatst op een monumentenlijst in de periode van 1980 tot 1995. De plaatsing op deze monumentenlijst betekende ook het behoud van deze gebouwen bij de laatst uitgevoerde dijkverzwaring in de periode 1980 tot 1997.

Er werd bij de uitvoering van de dijkverzwaring rekening gehouden met de aanwezigheid van deze gebouwtjes. In de meeste gevallen zijn er erg goede oplossingen bedahct en uitgevoerd ten behoeve van het behoud van deze monumentjes. Het waterschap verdiend een pluim dat men deze gebouwtjes heeft weten te behouden.

In de meeste gevallen zijn deze gebouwen verhuurd aan historische, culturele en educatieve instellingen voor een symbolisch bedrag.

 

Toekomst van deze gebouwen.

 

Het Waterschap Rivierenland is in de afgelopen decennia een goede huisbaas gebleken voor deze gebouwen die eigenlijk geen functie meer bezitten in het kader van veiligheid van waterkering. We mogen hopen dat dit zo zal blijven.

Enkele historische verenigingen gebruiken deze als depot magazijn voor hun collectie.

Enkele gebouwen zijn in gebruik bij verenigingen in het kader van natuureducatie etc.

Ze zijn in gebruik als galerie bij een lokale schildersvereniging.

In de rivieruiterwaarden van Maas en Waal zijn vele natuurontwikkelingsprojecten in planning en straks in uitvoering, ook mede door de plannen van ruimte voor de rivier etc.

Een aantal van deze gebouwen gelegen nabij grote in de uiterwaard gelegen natuurontwikkelingsprojecten zouden de functie van voorlichting en educatie kunnen vervullen.

De depotfunctie voor historische verenigingen is een optie voor enkelen van deze gebouwen

Het dijkmagazijn bij Appeltern is in bruikleen aan de Monumentenstichting Baet en Borgh uitgeleend, deze verzorgt ook het dagelijks onderhoud.

Een openbare functie als voorlichtingsgelegenheid geeft aan deze gebouwen een meerwaarde, de bezoekers krijgt hierbij de gelegenheid om deze duistere onduidelijke gebouwen ook van binnen te zien.

We mogen hopen dat het Waterschap zoals in de afgelopen decennia is gebleken als eigenaar het onder- houd van deze gebouwen blijft verzorgen.

 

Hier vind u nog meer informatie over dijkmagazijnen (noodschuurtjes) in het Land van Maas en Waal.

 

Terug naar het overzicht dijkmagazijnen