Vrijwilliger worden?

Zoals elders op deze site al vermeld, steken de vrijwilligers van Stoomgemaal De Tuut al jaren heel veel tijd en energie in de restauratie van De Tuut. Er moet nog wel het een en ander worden gerestaureerd, maar binnen afzienbare tijd komt ook daar een einde aan.

Op dit moment zitten we dan ook in een fase waarin het restauratie-aspect wordt afgebouwd en het exploitatie-aspect een steeds belangrijker rol gaat spelen. Daar komt nog bij dat een deel van de groep vrijwilligers die de restauratie van de machine-installatie voor zijn rekening heeft genomen reeds geruime tijd de leeftijd van de sterken heeft bereikt. Het wordt dus de hoogste tijd dat een jongere generatie het stokje gaat overnemen.

We hebben daarom dringend behoefte aan mensen die op puur vrijwillige basis bereid en in staat zijn om voor een periode van enkele jaren een substantieel deel van hun vrije tijd ter beschikking te stellen voor dit project. De invulling van de taak en het tijdsbeslag wordt in overleg met de bestuursgroep van De Tuut vastgesteld.

 Wij zijn op dit moment o.a. op zoek naar vrijwilligers die onderhoudswerkzaamheden in het gemaal willen verrichten en opgeleid willen worden voor stoker of machinist.