Technisch bureau van Hasselt en de Koning

 

Het bureau van Hasselt en de Koning, tegenwoordig bekend als "Royal Haskoning" stamt uit een lange geschiedenis. Het bureau doet veel werk op waterstaatkundig gebied en op dat gebied heeft Nederland natuurlijk een heel lange historie.Logo van Royal HaskoningLogo van Royal Haskoning

Napoleon droeg zijn steentje bij door al eind 1790 het "Bureau van de Waterstaat" op te richten. Daar werkte een nieuw soort deskundigen, de zogenaamde "Ingenieurs van den Waterstaat". Deze deskundigen kregen in 1840 hun eigen opleiding, de koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs. Uiteraard stond deze akademie in Delft, de plaats waar ook tegenwoordig nog een grote technische universiteit staat. De akademie werd al snel omgedoopt tot de Polytechnische school en later tot Technische Hogeschool.

In 1881 werd door twee ingenieurs van deze hogeschool het bureau van Hasselt en de Koning opgericht. Deze ingenieurs waren Johannes van Hasselt en Jacobus de Koning en het bureau vestigde zich in Nijmegen. Het bureau specialiseerde zich in weg- en waterbouw en werkte in eerste instantie vooral in Gelderland, maar langzamerhand verspreidden hun activiteiten zich over de gehele wereld. Tegenwoordig worden vele werken uitgevoerd in het Midden-Oosten maar ook in Nederland wordt nog steeds gewerkt, bijvoorbeeld aan de Noord-Zuidlijn in Amsterdam.

Het is dit bureau dat Stoomgemaal De Tuut heeft ontworpen. Tot de dag van vandaag assisteren ze De Tuut bij vragen of problemen.

 

 

 

Terug naar de tijdtabel