Museum De Tuut

Museum De Tuut is vernoemd naar de Tuut, de weg waaraan het museum gelegen is. De Tuut stamt van de tuyt, de naam LuchtfotoLuchtfotovan het achterliggende gebied die mogelijk verwijst naar de vorm van het water waaraan het stoomgemaal ligt, een puntzak of tuyt. De officiële naam van het stoomgemaal is overigens Stoomgemaal Appeltern. De naam De Tuut is een soort geuzennaam, die in de loop der tijd de herkenbare eigennaam is geworden van het museum.

Geschiedenis Stoomgemaal De Tuut

Na een lange voorgeschiedenis van overleg en aarzelingen, er is tientallen jaren over gedelibereerd, is in 1917 besloten tot de bouw, aan de toenmalige Maasdijk nabij de Tuut (de uitmonding van de Nieuwe Wetering in de Maas) van het Stoomgemaal De Tuut te Appeltern. Het stoomgemaal is in 1918 in gebruik genomen en in 1919 definitief opgeleverd. Het initiatief voor de bouw van het gemaal werd genomen door de Commissaris van de Koningin in Gelderland, Van Citters. Het gemaal is gebouwd in opdracht van de samenwerkende waterschappen in Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen onder leiding van dijkgraaf P.G. de Leeuw tevens burgemeester van Appeltern.Het stoomgemaal zorgt voor de afwatering van ca 10.000 ha van het Land van Maas en Waal en het rijk van Nijmegen naar de Maas. Daardoor kon ook bij hoog water op de Maas te regen- en kwelwater uit Maas en Waal afgevoerd worden zo dat vanaf het vroege voorjaar het land geschikt was voor bewerking. Het stoomgemaal heeft de groei van de welvaart in dit deel van het Land van Maas en Waal mogelijk gemaakt. Het gemaal draaide niet continue, maar alleen als de hoge waterstand in Maas en Waal de landbouw hinderde. Uit zuinigheidsoverwegingen gebeurde dat zo weinig mogelijk, ‘pas als de boeren voor het krooshek lagen’ werd het gemaal opgestart.