Joan Derk van der Capellen

 

Ongeveer op de plek van het landhuis naast het gemaal De Tuut stond tot 1884 een kasteeltje.t huis-te-appelternt huis-te-appeltern In dit kasteeltje woonde onder andere Joan Derk van der Capellen, een belangrijk maar niet erg bekende Nederlander. Geboren in 1741 overleed hij al in 1784.

Al ver voor de Franse revolutie bepleitte hij vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hij verzette zich tegen stadhouder Willem V en verklaarde zich als een van de eersten “patriot”. Zijn leven kenmerkte zich door constante conflicten met de geldende orde. In zijn anonieme pamflet "Aan het volk van Nederland" riep hij op tot verzet tegen de "onderdrukkers". Het pamplet werd direct verboden en wie het toch liet verspreiden riskeerde zware straffen.

Zijn belangrijkste daad echter is zijn niet aflatende steun voor de zich toen zelfstandig vechtende Verenigde Staten. Hij zorgde ervoor dat Nederland als een der eerste landen ter wereld de Verenigde Staten als soevereine staat erkende. Ook verzamelde hij geldschieters die de VS te hulp schoten.

Interessant is dat Pim Fortuyn meende geinspireeerd te zijn door deze van der Capellen en dat hij een boek heeft uitgebracht onder de gelijkluidende titel "Aan het volk van Nederland".

Hella Haasse heeft over deze episode een boek geschreven met de titel "Het geheim van Appeltern"