Inleiding.

 

Wie een tochtje maakt in het Gelders rivierengebied kan veel sporen zien van de strijd tegen het rivierwater, oude sluizen, wielen vanwege dijkdoorbraken en dijkmagazijnen.

Deze smalle hoge gebouwtjes veelal in de een uitstulping van de dijk wekken vragen op.

Van wie zijn ze, waar dienden ze voor, waarom staan ze er nog.

De vele dijkdoorbraken in het rivierengebied hebben hun sporen achtergelaten in de vorm van wielen, kromme stukken dijk die rond een wiel vanwege dijkdoorbraak zijn aangelegd.

De herhaaldelijk uitgevoerde verzwaringen van dijken waarbij delen van dijken en sluizen uit 18de en 19de eeuw aanwezig zijn, met de dijkhuisjes/magazijnen geven de geschiedenis van de waterbeheersing weer.

In het land van Maas en Waal, een gebied met een dijkring, van 20.000 ha groot heeft nog 11 van deze dijkhuisjes. Deze gebouwtjes dienden voor de opslag van vele materialen t.b.v. dijkbewaking en de daaruit voortvloeiende calamiteiten bij een hoogwaterperiode toen transport van grote hoeveelheden materiaal in korte tijd niet mogelijk was.

 

 

Terug naar het overzicht dijkmagazijnen