De dijkmagazijnen en opslag van noodmateriaal


In de documenten worden in 1603 reeds dijkmagazijnen vermeld aanwezig op de dijken.

Van deze gebouwen is niets meer aanwezig.

De tientallen dijkdoorbraken einde 18de eeuw gaven aanleiding tot de bouw van vele noodschuren en noodmaterialen. De Dijkstoel vaardigde in 1784 een speciaal reglement op de noodmaterialen uit. De noodmaterialen werden opgeslagen op hooggelegen centrale punten in het gebied. Ze moesten gemakkelijk met paard en wagen, het snelste vervoermiddel, bereikbaar zijn.

Per dijkmagazijn was een lijst van materialen dat als minimum aanwezig diende te zijn.

De provincie controleerde in 1838 reeds op grond het Polderreglement van de waterschapswet.

Er is diverse correspondentie uit die periode tussen waterschap en provincie omtrent de aanwezige voorraad.

De voorraden moesten op peil zijn in het dijkmagazijn.

 

Hieronder een willekeurige lijst van de vereiste minimaal aanwezige voorraden per dijkmagazijn

 • 9 dikke vimme hout ( een vim is 100 bossen)
 • 30 horde (een horde is een plat vlechtwerk van rijshout)
 • 3 zware handhijen
 • 3 lichte handhijen
 • 2 handhijen met neergaande steel
 • 112 dijkpinnen met ijzerbeslagen punten
 • 6 zware houten hamers
 • 12 lichte houten hamers
 • 6 kruiwagens
 • 6 draagburrien (draagbaar)
 • 6 pikhouwelen
 • 6 dijklantaarns
 • 5 handlantaarns
 • 4 flambouwen
 • 15 waskaarsen
 • 50 sleepdelen (zijn zware stukken hout met boomkettingen te verslepen)
 • 200 vlotdelen (dennen planken van geringe waarde niet afgekant)
 • 60 juffers van 20 voet met ijzer beslag en punten van ijzer (lange dennenstam beslagen)
 • 10 juffers van 10 voet met ijzerbeslag
 • 6 slijkboren
 • 20 paalbalken met stalen punten en ijzerbeslag
 • 10 flambouwen
 • 6 lampetten
 • 100 pikkransen ( voor verlichting met pek en hars bestreken brandbaar materiaal)
 • 2 zaagstellingen
 • 6 hefbomen of koetvoeten
 • 6 boomkettingen (om zware stukken hout te verslepen etc)
 • 1 kist met timmergereedschap

 

 Terug naar het overzicht dijkmagazijnen