De bouw van de nieuwe schoorsteen

Om De Tuut opnieuw in werking te kunnen zetten is een nieuwe schoorsteen noodzakelijk.


In mei 1996 stelde Nuon een bedrag van f. 25.000,- ter beschikking voor de herbouw. De provincie Gelderland stelde daarop nog eens f. 65.000,- beschikbaar. Aangevuld met diverse extra giften van onder nadere het Prins Bernhard Fonds en de VSB-bank kon de herbouw in 1997 uitgevoerd worden.


De nieuwe schoorsteen wordt 35 meter hoog in plaats van de oorspronkelijke 40 meter. Berekeningen hebben aangetoond dat deze 35 meter voor het nieuwe bedrijf hoog genoeg is. De pijp wordt op de oude fundering geplaatst, berekeningen van bureau van Hasselt en de Koning hebben aangetoond dat de 40 houten palen van ieder 9 meter lengte nog in prima conditie verkeren. De schoorsteen heeft aan de onderkant een doorsnede van drie meter en loopt naar boven taps toe tot anderhalve meter.


De klus wordt gegund aan schoorsteenbouwer Brink uit Arnhem, een van de weinige bedrijven in Nederland die nog de benodigde kennis en vakmanschap in huis hebben. Het geheel moet f. 350.000 gaan kosten.


Het zijn geen gewone bakstenen waaruit de pijp wordt opgemetseld, want vanwege de ronde vorm van de schoorsteen moeten speciale, taps gevormde stenen worden gebruikt. Deze stenen worden uit Duitsland gehaald, een klein, oud bedrijfje bij Koblenz blijkt een van de weinige in Europa te zijn die deze radiale stenen nog kan maken.

Op woensdag 2 juli werd de eerste steen gelegd door Gelders gedeputeerde J. van Dijkhuizen en burgemeester A. Maas van West Maas en Waal.

Nadat het metselwerk klaar is wordt er een stalen binnenpijp in de schoorsteen geplaatst. Met behulp van een 65 meter hoge kraan laat men de stalen pijp vanaf de overkant van de Wetering in de schoorsteen zakken. Dankzij deze binnenvoering heeft het metselwerk niet meer te lijden van de hoge temperaturen van de rookgassen en kan de schoorsteen hopelijk nog vele jaren mee.